Pravidlá používania cookies VRBA s.r.o.

Spoločnosť Vrba s.r.o. je odhodlaná chrániť Vaše osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane súkromia popisuje,
akým spôsobom spoločnosť Vrba s.r.o. spracúva a používa osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme v súvislosti
s touto webovou stránkou a ako nás môžete kontaktovať, ak máte dodatočné otázky týkajúce sa nášho
spracovania Vašich osobných údajov.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa
pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25. mája 2018.

1. Čo sú Cookies

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor
cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení
(vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie.
Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už
zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri
predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah
a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Na základe cookies Vás
nevieme obvykle presne identifikovať.
Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom rôznych analytických služieb
a ich poskytovateľov, ako napríklad Google, Hotjar a pododne. Jedná sa o analytické nástroje, ktoré pomáhajú
vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie
je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých
návštevníkov.

2. Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať
o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným
právnym základom môže byť Váš súhlas ( v zmysle práv dotknutej osoby ), Vás ako dotknutej osoby a druhým,
najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť
Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách, v ponukových konaniach, aktivitách
v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou. Budeme využívať získané údaje na skvalitňovanie existujúcich služieb
a nadstavbu ďalších pre vysoký komfort vás zákazníkov.

3. Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies – sú prechodné cookies uložené na Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do
doby ako opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej
stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie
nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď
opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si Vás pamätala,
keď sa vrátite ako návštevník, pritom Vás neidentifikujú ako osobu.

Na našich webových stránkach používame nasledujúce typy cookies:

 • (a) Základné cookies: Sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok a môžeme ich
  používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k
  používateľským účtom našich online služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít.
 • (b) Analytické cookies: Používame ich na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok,
  zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú naše webové stránky a ktoré
  z ich sekcií navštevujú. Umožňujú nám zlepšovať naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich.
 • (c) Funkčné / prevádzkové cookies: Používame ich na to, aby sme Vás spoznali pri opakovaných
  návštevách. Umožňujú nám personalizovať obsah, ktorý Vám naše webové stránky zobrazia, a
  zapamätať si Vaše preferencie (napr. zvolený jazyk a pod.).
 • (d) Reklamné cookies: Tieto cookies používame na zaznamenávanie Vašich návštev na našich webových
  stránkach, iných stránkach a odkazov, na ktoré ste klikli. Informácie, ktoré tak získame, používame na
  prispôsobenie našich webových stránok Vašim záujmom. Tieto informácie môžeme taktiež zdieľať s
  tretími osobami, napr. prevádzkovateľmi sociálnych sietí.

Okrem našich vlastných cookies môžeme používať aj cookies od tretích osôb, ktoré potrebujeme
a používame najmä na štatistické zisťovania o používaní našich webových stránok, získavanie marketingovo
relevantných informácií, sprístupňovanie obsahu z iných stránok (napr. videá
z YouTube) a zefektívnenie našich marketingových aktivít (sledovacie cookies, optimalizačné cookies a partnerské
cookies). Cookies tretích osôb vytvárajú a následne používajú poskytovatelia služieb ako sú napr. Google,
Facebook a pod. Pravidlá používania týchto cookies nájdete na nasledujúcich stránkach:

Pravidlá používania cookies Google LLC
Pravidlá používania cookies Facebook Inc. a Facebook Ireland Ltd.

Ďalej môžeme používať aj tzv. meracie pixely (alebo web beacons/webové majáky). Sú to malé obrázky
umiestnené na webovej stránke, ktoré nie sú cookies, ale je možné ich využívať na získanie určitých informácií z
Vášho zariadenia. Obvykle ich používame na testovanie našich webových stránok, zisťovanie, kde sa návštevník
na stránke nachádza, či si otvoril zaslanú správu, a ako doplnok k informáciám z cookies pri zobrazovaní reklamy
a obsahu.

Údaje z „cookies“ môžu byť používané aj pre zobrazovanie krátkych notifikácií s aktuálnymi novinkami a
informáciami z našich webov priamo vo Vašom internetovom prehliadači. Povolenie na zobrazovanie týchto
notifikácií si od Vás budeme pýtať osobitne v samostatnom okne. Prostredníctvom tejto služby nezbierame údaje,
na základe ktorých by sme Vás mohli identifikovať. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť OneSignal, Inc.
a jej pravidlá týkajúce sa súkromia nájdete tu.

4. Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
Informácie o vašej aktivite

5. Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s Vašou osobou a teda automatizované
spracúvanie nemá dopady na Vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní Vašich údajov nedochádza
k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu.

6. Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na
stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu
prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete,
môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť
k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových
aplikácii. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

• Internet Explorer™

• Safari™
• Opera™
• Mozilla Firefox™
• Google Chrome™

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

7. Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel Vašej
ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

8. Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo
namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený
v časti Kontaktné údaje.
Upozorňujeme, že v prípade vymazania alebo nepovolenia cookies Vám naše webové stránky nemusia zobraziť
alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť
neprístupné.

9. Kontaktné údaje

a) Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu GDPR Zodpovednú osobu za
dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov,
pošlite prosím e-mail na vrba@vrbazahrady.sk alebo prostredníctvom pošty na Vrba s.r.o.,
Kraľovianky 28, 931 01 Šamorín , SR—Koniec dokumentu.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2018 – verzia 2018001
jeho obsah sa môže bez upozornenia meniť a dopĺňať