Profil firmy |  Kontakt        SK |  EN |  DE

Kontakty

VRBA, spol. s r.o.

Kráľovianky 28

931 01  Šamorín

IČO: 35861479
DIČ: 2020203053
IČ DPH: SK2020203053

vrba@vrbazahrady.sk

Ako nás nájdete?

Realizácie záhrad

Záhrady sú tiež artikel, ktorý podlieha módnym trendom. Kedysi, keď sme začínali, dominovali v každej záhrade monotónne živé ploty z ihličnanov, v súčasnosti sa vraciame viac späť k listnatým druhom, začleňujeme záhradu viac do okolitého prostredia, sadíme podľa feng suej, vytvárame pokojné a relaxačné záhrady, možno aj s hriadkou paradajok. Aj napriek trendom zostávajú však základné požiadavky na záhradu skoro vždy rovnaké:

 • minimum údržby
 • farebnosť a premenlivosť záhrady
 • kvalitný trávnik.

Aj tieto požiadavky a desiatky ďalších riešime pri realizácii záhrady. Ak to zhrnieme všetko dohromady, vieme zrealizovať:

 • likvidáciu pôvodných porastov
 • terénne úpravy, navážky zeminy, substrátov
 • automatický závlahový systém, čerpadlo s napojením
 • záhradné osvetlenie
 • drobné záhradné stavby
 • suché múriky, skalky, terasy
 • vodopády, potoky, jazierka, plávajúce jazerá, pitítka
 • výsadby
 • mulčovanie
 • trávnik – koberec, výsev

Obchodné podmienky

 • medzi objednávateľom a VRBA,sro sa podpisuje zmluva, záväzná pre obidve strany
 • v prvý deň začatia prác skladá objednávateľ zálohu 30% z celkovej ceny realizácie, zvyšok doplatí po skončení prác
 • VRBA, sro si vyhradzuje právo zmeniť termín dokončenia prác, ktoré môžu byť znemožnené dlhodobo nepriaznivým počasím
 • na rastlinný materiál dostáva objednávateľ záruku jednu vegetačné obdobie, na technické časti 2 roky
 • nami predkladané rozpočty majú pre nás záväzný charakter, konečná vyúčtovaná sumu nesmie presiahnuť navrhovanú, ak nie sú v priebehu realizácie objednávateľom vznesené nové požiadavky