Profil firmy |  Kontakt        SK |  EN |  DE

Kontakty

VRBA, spol. s r.o.

Kráľovianky 28

931 01  Šamorín

IČO: 35861479
DIČ: 2020203053
IČ DPH: SK2020203053

vrba@vrbazahrady.sk

Ako nás nájdete?

Architektúra

Prevažná časť realizácií záhrad začína vypracovaním sadovníckeho návrhu, ktorému predchádza konzultácia s majiteľom a obhliadka daného pozemku. Na základe vymerania pozemku, domu, spevnených plôch a prípadných iných pevných prvkov a po rozhovore s majiteľmi, ktorí uvedú svoje predstavy, čo sa týka rozmiestnenia jednotlivých prvkov, druhového zloženia rastlín, využívania záhrady a osobných požiadaviek sa vypracuje sadovnícky projekt. Pri jeho návrhu sa zohľadňuje napríklad aj pes na záhrade, deti a ich záľuby, svetové strany, architektúra domu a mnohé iné faktory, ktoré robia každý návrh jedinečný a originálny.

Samotný návrh obsahuje:

  • pôdorys, prevažne v mierke 1:100
  • 2-3 pohľady
  • cenovú ponuku podľa jednotlivých položiek

Napriek maximálnemu zohľadňovaniu požiadaviek majiteľa, nedá nespomenút niektoré predsudky, ktoré prevládajú. Ako napríklad, že najlacnejšie je urobiť všade trávnik. Samozrejme niekedy opodstatnené a pri vstupných nákladoch sa to tak može zdať, treba si však uvedomiť, že trávnik je najnáročnejší na vodu a následnú starostlivosť. A veľmi pekná záhrada a finančne veľmi nenáročná je aj s použitím listnatých krov.

Netreba sa báť nechať si poradiť, spokojnosť zákazníka je naša vizitka a netreba sa báť zavolať si toho „záhradného architekta“. :-) Jeho práca je síce vysoko odborná a vyžadovala dlhé štúdium, ale v našej firme, ak budeme po projekte aj realizovať danú záhradu, máte jeho služby vysoko zvýhodnené.